A Faablakgyártók Magyarországi Szövetsége

A Faablakgyártók Magyarországi Szövetsége elsődlegesen azzal a céllal alakult, hogy a hazai gyártók termékeinek piaci szereplését, a fából készült ablakok ismertségét és elismertségét növelje.

 

A klasszikus szakmai szervezet, szövetség kialakítástól eltérően nem a gyártók alapították az összefogást, hanem az őket kiszolgáló beszállítók.
Ha kitekintünk Európába, láthatjuk, hogy a magas minőségű házakba szinte kizárólag fa, vagy fa-alu szerkezetű ablakokat építenek be. Ez nem csupán szerkezeti, hanem minőségbeli és presztízskérdés is.

 

Ezért az összefogás elsődleges célja, hogy a fa és fa-alu szerkezetű ablakokat, pontosabban a hazai gyártóktól kikerülő termékeket közelebb vigyük a végfelhasználókhoz és az építészekhez. Célunk, hogy a szektor értékesítési volumenét növeljük és a lehető legtöbb embernek adjunk korrekt tájékoztatást a faablakok kapcsán felmerülő kérdésekre.

Piaci megítélésük javítása, a sikeresebb értékesítési és marketing munka nemcsak a gyártók, hanem a hazai építészet és végfelhasználók együttes érdeke is. Magyarán az elsődleges feladat az, hogy a hazai gyártású faablak a méltó helyére kerüljön a piacon.

 

A szövetség német mintára kialakított szervezete (Pro Holz Fenster) és működési metódusa egy nyitott, ugyanakkor a hazai szakmai szervezetek szerkezetétől eltérő megoldást kínál. Működésének, szakmai koncepciójának megfogalmazásban a tagok által delegált tanácsadói testület munkája a meghatározó.

Víziónk

A faablak, illetve a fa-alu ablakok gyártása jellemzően mikro, kis, és közepes vállalkozás szintjén van jelen Magyarországon. Az ablakgyártás sok szempontból speciális szakterület a faiparon belül. Míg korábban több tevékenység mellett egy termékkört jelentette az ablakgyártás a fa-és asztalosipari vállalkozás esetén, addig ma jellemzően kizárólag erre a szakterületre fókuszáló gyártók határozzák meg a piacot.

 

A letisztult termékpaletta hatékonyabb gyártást és magasabb minőséget tett lehetővé. A fából készült nyílászárók – elsősorban a magánerős családiház építések területén -, a magas minőség szimbólumaként vannak jelen a piacon, ugyanakkor piaci részesedésük elmarad az Európai átlagtól.

 

A gyártás sikeréhez alapos anyagismeretre, magas szintű technológiai háttérre, kiváló felületkezelési technológiára, nem utolsó sorban profi beépítésre van szükség.

Az elmúlt évtizedekben a gyártást kiszolgáló technológia óriási fejlődésen ment keresztül. Az indusztriális háttér gyakorlatilag az európai szinten van jelen Magyarországon. Ugyanez mondható el az alapanyagok, felületkezelő rendszerek, vasalatok és kiegészítő termékek kapcsán is.

 

Meggyőződésünk, hogy a hazai gyártói kapacitás és technológiai háttér európai mércével mérve is kiváló. A Magyarországon készült ablakok minősége a jelenleginél sokkal magasabb szintre predesztinálja a szektorban tevékenykedő vállalkozásokat, mint ahol most vannak.

Az ég kék.
A fű zöld.
Az ablak az fa!

Elnökség/tanácsadói testület

Elnök

Kala Tibor

Alelnök

Kemler János

Alelnök

Fekete Zita

Elnökségi tag

Berghoffer Zoltán
Hajnal Attila
Orovecz Péter
Kocsis János

Tanácsadói testület feladata:

A tanácsadói szervezet feladata a szövetség szakmai programjának kialakítása, a szakmai tevékenység irányvonalának kijelölése, javaslattétel formájában.

Az általuk kidolgozott javaslatokat az elnökség kötelessége minden esetben véleményezni és írásban megválaszolni.
Az elnökség és a tanácsadói testület a felmerült projektekről közösen dönt.

A projektek finanszírozását érintő kérdésekben a szövetség elnöksége dönt.
A projektek lezárását követően az esedékes közgyűlésen a lezárt projektek szakmai megítéléséről és költségvetéséről a tagság fele a tanácsadói testület és az elnökség közösen beszámolni köteles.

 

Tanácsadói testület tagjai:

GYÁRTÓ: Rába Ablak, Berghoffer Zoltán, Kapui Gábor. HungaryHolz, Hajnal Attila. NémethFa, Németh László. Bíborfa Kft. Borbíró Frigyes.

BESZÁLLÍTÓ: Ma-Terazzo Kft., Maczucza József. Schlotterer Kft. Csesznák Gergely. GU. GmbH. Angyaláti Ákos

FAMASZ tagok: